Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-03-2007, 07:23 door Gonzalex

Door Erik van Straten Ik vrees dat dit advies te algemeen en daarmee gevaarlijk is. Dat is inderdaad het gevolg van een framework dat tevens een norm geeft. De norm die je stelt aan de control "Patching" dient per geval bepaald te worden, en kan niet generiek worden gesteld binnen een framework. Fout in het framework dus (wat mij betreft). Grappig is wel dat wanneer er in dergelijke gevallen geen norm wordt meegegeven, personeel vaak het framework afkraakt vanwege het "vage" karakter :)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha