Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-03-2007, 11:10 door Anoniem

Bruce Schneier vraagt zich af waarom mensen zich onveilig voelen in een veilige situatie en andersom. Opmerkingen: 1. Het is ook belangrijk te weten hoe groot de groep is van mensen die zich in een veilige situatie onveilig voelen en andersom, want dat geeft inzicht in de effectiviteit van security-maatregelen en -adviezen. 2. Het is ook belangrijk te weten wanneer er sprake is van een veilige situatie en wanneer niet. Begrippen definieren dus. Vooraf zijn de volgende hypothesen denkbaar: - In een wereld waarin kennistechnologie toeneemt zijn de experts onderling verdeeld. Dit schept verwarring en onzekerheid. - In een onzekere wereld neemt imago een belangrijke plaats in en bepaalt mede of overwegend de keuze van veiligheid of onveiligheid.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha