Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-03-2007, 14:37 door http___www.sjaaklaan.nl

Door jjge Door Anoniem Het vrijgeven van de broncode betekent dat in principe iedereen de code kan controleren. Wanneer de code rechtstreeks van een overheids-website gehaald kan worden, kan in principe iedereen in elk geval een checksum (mda5, sha256) van de code maken. Als deze checksum overeenkomt met die op bijvoorbeeld het stembiljet, is de eerste controle vast gedaan. Nee, dat kun je niet. Je wilt de code verifiëren die werkelijk op de stemmachine staat. Hoe zou je dat moeten doen? Je moet daar een programma voor draaien. Dat staat ook op de stemmachine (anders wordt het nog veel lastiger). Hoe kun je zien dat je inderdaad een checksum draait, en niet een prog dat alleen maar de output geeft die ook op het stembiljet staat? ....waarmee maar weer eens is aangetoond hoe lastig het is om een foutloos systeem te ontwikkelen. Open Source is een goede eerste stap en al veel beter dat de huidige closed source software. Nu nog een methode om te controleren dat die software inderdaad ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha