Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-03-2007, 23:08 door Anoniem

Door Walter Door Anoniem Is geen idee om een Open Source stemsysteem op te zetten voor computers . OpenVote! Lijkt me een goed idee, begin jij vast met programmeren? Doe het dan in Java, zodat het lekker platformonafhankelijk is. Maar voordat je dat gaat doen, eerst een cursusje veilig programmeren volgen. Een (SE)Linux kernel met extreme beperkingen compileren is geen kostbare zaak. Het ontwikkelen van de applicatie al evenmin aangezien het alleen een kwestie is van optellen.. Maar dan nog is het maar de vraag of de opgeslagen gegevens integer worden behandeld en/of verwerkt.... Een paper trail voorziening kan worden overgenomen van het systeem dat het DWI gebruikt voor haar clienten.... T|T

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha