Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-04-2007, 12:44 door e.r.

265 mensen... Ten eerste was 256 een leuker getal geweest. Ten tweede is dat aantal veel te weinig om een redelijke lijn te trekken voor dit soort onderzoeken.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha