Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-04-2007, 14:27 door Anoniem

Door e.r. 265 mensen... Ten eerste was 256 een leuker getal geweest. Ten tweede is dat aantal veel te weinig om een redelijke lijn te trekken voor dit soort onderzoeken. Het aantal is vermoedelijk niet zo'n probleem. Wat mogelijk wel een probleem is, is of de geselecteerde groep representatief is voor de "Nederlandse consument". Het is natuurlijk niet zo dat angst niet gerechtvaardigd is als men er geen ervaring mee heeft, iets wat de redactie (waar is de bron?) wel suggereert. Verder ontbreken hier totaal de rekenkundige resultaten. De gedane beweringen zijn dus niet te controleren.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha