Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-05-2007, 16:05 door SirDice

ah.. ok.. Door de politie Gelderland_Midden is tijdens een bemiddelingsgesprek aangegeven dat zij het recht hebben om burgers, zonder dat zij ergens van worden verdacht, te dwingen zich te laten fotograferen, en deze gegevens in politieregisters op te nemen. Zij beroept zich hierbij op Artikel 2 van de politiewet 1993, waarin enkel de algemene taken van de politie worden beschreven. Tijdens het bemiddelingsgesprek is aangegeven dat de politie dit artikel regelmatig gebruikt om de grens van het toelaatbare op te zoeken. Artikel 2 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. "In overeenstemming met de geldende rechtsregels" betekent toch dat ook oom agent zich aan de wet en regelgeving moet houden?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha