Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-09-2007, 13:27 door Jan-Hein

Hierbij nog een aanvulling op het argument dat je voor een kosten-baten analyse correcte en voldoende informatie nodig hebt: Ik beschouw risk management als een combinatie van de volgende processen: 1. voorkomen dat iets schadelijks gebeurt 2. minimaliseren van de eventuele schade 3. planning van het herstel voordat de schade optreedt Een fatsoenlijke ICT manager kan je veel vertellen over 1 en 2, zeker als zo iemand blijft openstaan voor nieuwe informatie. Voor 3 is echter al snel extra expertise nodig: de financiele waardering van risico's, dus in feite de kunst van het verzekeren. Dit is zelfs voor de groten op dat vakgebied lastig; laat ze maar eens een mandje hypotheken waarderen, dan kun je nog lachen. Uiteraard zijn 1 en 2 erg belangrijk, zeker ook voor 3; dat is het bestaansrecht van ICT beveiliging als vak. De ICT manager kan ook zonder twijfel de direct zichtbare kosten van 1 en 2 voor je berekenen. Ik verwacht echter niet dat zo iemand ook de kosten (premie!) van een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha