Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-02-2008, 20:19 door sjonniev

Was de e-mail versleuteld? Was de PC waar ze in het weekend mee had willen werkend aan deze zaak afdoende beveiligd? Zo ja, heeft ze een punt. Zo nee, moet ze verplicht worden voortaan alles weer met pen en papier te doen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha