Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-03-2008, 13:38 door Anoniem

Een irisscan hoeft heel weinig te zeggen. Immers is dit slechts ter controle van de identiteit, en zegt het niets over de intenties van een persoon, over de vraag of deze gevaarlijke spullen bij zich heeft, en meer van dat soort zaken. Een undercoverjournalist, die in dienst is bij Schiphol, of een terrorist zonder strafblad, waarvan men dus nog niet in kan schatten dat deze een risico zal gaan vormen, komt zonder meer door zo'n controle heen. Daarnaast is en blijft security een trade-off. Men kan wel in de vertrekhal, aankomsthal, en dergelijke 100% controle gaan invoeren voor het personeel, dat laat onverlet dat personeel dat met de auto het terrein op moet, van alles in de wagen naar binnen kan smokkelen. Gezien de tijd en het ongemak dat het overhoop halen van iedere auto welke het terrein op moet met zich mee brengt, zal men nimmer elke auto van ieder personeelslid elke keer volledig gaan doorzoeken. Met andere woorden, het zal altijd mogelijk zijn om op een luchthaven, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha