Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-03-2008, 10:02 door Jos Buurman

Het is erg makkelijk om Etzioni de schuld van alles te geven maar zijn concepten kan ik zonder veel moeite herleiden naar de klassieke filosofie. Bedenk, de mens is geen solitair wezen en heeft een groep nodig die voorziet in basisbehoeften. Een van deze behoeften is veiligheid en zolang aan deze behoefte niet is voldaan zal het individu privacy en individueel recht opgeven om de veiligheid te waarborgen. Voorbeeld: een militair die zijn individueel recht op slaap groter vind als het belang van de groep brengt zowel de groep als zichzelf in gevaar. Misschien wordt het tijd te onderkennen dat privacy en individuele vrijheid een grens hebben en de discussie te verleggen naar hoe die grens precies is vast te stellen en hoe deze gehandhaafd moet worden. Iets wat Etzioni in zijn boek overigens ook al aan gaf, maar wat door Peter voor het gemak buiten beschouwing lijkt te zijn gelaten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha