Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-04-2008, 15:07 door Anoniem

"Als degenen hierboven eens de moeite namen om een en ander te bestuderen, dan wordt al snel duidelijk dat dit geen fictie is." En dan noem je als voorbeeld een hack incident, Titan Rain, waarbij helemaal geen sprake was van Chinese apparatuur met backdoors, maar van Chinese hackers die Amerikaanse systemen scanden, en via vulnerabilities binnen kwamen. Mijn vraag is niet of er Chinese hackers bestaan, of dat China een bedreiging kan vormen op het gebied van cybersecurity, maar of er daadwerkelijk sprake is van backdoors in Chinese netwerk apparatuur, i.e. apparatuur van Huawei. "Wat betreft de beschuldigingen van backdoors, dat is gezien de ervaringen met dreigingen uit China (Titan rain) ontegenzeggelijk een groot risico." Met andere woorden, zelf weet je dus ook niet of het fictie is, of dat er daadwerkelijk sprake is van backdoors, en tegelijkertijd beweer je dat het geen fictie is ?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha