Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-05-2008, 16:43 door Anoniem

Blablabla... Artikel 52.. SirDice wijsneus.. Artikel 2 Wet identificatieplicht Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van een ambtenaar als bedoeld in artikel 8a van de Politiewet 1993, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 ter inzage aan te bieden. Deze verplichting geldt ook indien de vordering wordt gedaan door een toezichthouder. Artikel 8a Politiewet 1993. 1. Een ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van personen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak. Dan kan je daarna lekker ouwedeuren met oom agent of het redelijkerwijs noodzakelijk is of niet..

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha