Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-05-2008, 11:19 door SirDice

Door Peter V. Door SirDice Als ze geen reden hebben om jou te "naaien" hebben ze ook geen reden om naar je ausweis te vragen.. Weigeren dus.. Waar nog weleens mee gezwaaid wordt is artikel 52, wetboek van strafvordering. Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd den verdachte naar zijn naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven en woon- of verblijfplaats te vragen en hem daartoe staande te houden. Daar staat echter niets in over een "verplichting" om je ID te moeten laten zien. Sterker nog, oom agent mag naar deze gegevens vragen maar er staat helemaal niets in over het zouden moeten beantwoorden van deze vragen ;) Jij vergeet dat er volgens diezelfde wet wel degelijk een verplichting geldt, omdat volgens diezelfde wet staandehouden een wettelijk bevoegd dwangmiddel is wat niet geweigerd mag worden. Doe je dit toch, dan gaat staande houden over in een aanhouding waardoor je voor zeker 6 ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha