Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-08-2008, 09:30 door Anoniem

Peter slaat de plank helemaal niet mis, aangezien hij niet zegt dat RBAC geen meerwaarde kan leveren bij de rapportages over de rechten die een persoon heeft binnen een organisatie. Hij zegt wel dat RBAC geen meerwaarde levert voor de veiligheid. [QOUTE] ... Dat draagt niet bij tot meer veiligheid, integendeel, want als iemand expliciet rechten krijgt dan is misbruik wel heel moeilijk aan te tonen. ... [/QOUTE] Iemand die meer rechten heeft dan hij of zij nodig heeft kan een potentiele security risico zijn (bewust of onbewust).

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha