Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-08-2008, 18:24 door SirDice

Asperger wordt tot het autismespectrum gerekend. Zoals bij andere stoornissen uit dit spectrum is er een onhandige motoriek, moeite met het lezen van sociale situaties, gebrek aan inlevingsvermogen, moeite met veranderingen, een neiging tot vaste, rituele gewoonten (vgl. bijgeloof), een voorkeur voor bezigheden en interesses met sterk herhalende of systematische elementen, bijvoorbeeld het verzamelen van een bepaald soort voorwerp, obsessief bezig zijn, en makkelijk opgaan in fantasiewerelden (b.v. science-fiction-werelden). Komt wel aardig overeen met dit figuur geloof ik :)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha