Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2008, 15:11 door Anoniem

Door AnoniemDoor Iceyoung MS claimt dat 7 sneller zal zijn dan Vista: ik zou het opzich zelfs knap vinden als ze 7 nog trager dan Vista zouden kunnen maken.Je zou Vista en '7' kunnen booten van een SSD (Solid State Disk) of van een CompactFlash-card waarvoor EIDE/SATA-adapters verkrijgbaar zijn. Voordeel is de snelheidswinst door het nagenoeg ontbreken van seek/access time bij dit type opslagmedium. Volledigheidshalve moet ik, wellicht ten overvloede, erbij vermelden dat bij voornoemd type opslag de lees- en schrijfsnelheid natuurlijk eveneens van belang is. In geval van bijvoorbeeld een CF-card kan je beter die met de aanduiding 300X (45MB/s) en hoger gebruiken. Ander punt is dat Vista naar verluidt standaard uitgaat van 512 Bytes per sector (harddisk) terwijl de sector-grootte bij voornoemde media 4 kB bedraagt. Dit betekent dat Vista er niet efficiënt mee zou werken.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha