Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-11-2008, 13:29 door Anoniem

Door Un0mi . . . Daarnaast kun je hier een prima discussie volgen (waarschijnlijk elders ook): http://caesarbericht.web-log.nl/hominesquodvoluntcredunt/ . . . - Unomi - Meestal kan ik jouw inbreng zeer waarderen. Vandaar dat ik jouw aangeboden link heb bekeken. Tot mijn verbazing bevat het weblog het artikel "Hoongelach" van Caesar de Groot waarin hij blijk geeft van een, uit het koloniale tijdperk stammende, opvatting omtrent niet-arische bevolkingsgroepen. Hoe kan ik, in een tijd dat een overweldigende meerderheid Barack Hussein Obama II tot "machtigste man van de wereld" heeft verkozen, een dergelijk weblog nog serieus nemen? Nee, dank je wel, dan vorm ik mijn mening over het EPD liever zelf. Marcel

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha