Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-11-2008, 13:03 door Evelien

<i>Artikel 326c 1 Hij die, met oogmerk daarvoor niet volledig te betalen, door een technische ingreep of met behulp van valse signalen, gebruik maakt van dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van vijfde categorie. 2 Met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk een voorwerp dat kennelijk is bestemd, of gegevens die kennelijk zijn bestemd, tot het plegen van misdrijf, bedoeld in eerste lid, a. openlijk ter verspreiding aanbiedt; b. ter verspreiding of met oog op de invoer in Nederland voorhanden heeft of c. uit winstbejag vervaardigt of bewaart. 3 Hij die van plegen van misdrijven als bedoeld in tweede lid, zijn beroep maakt of plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren en geldboete van vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen.</i> Als het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha