Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-12-2008, 11:09 door Anoniem

Er is al eens geopperd dat Microsoft patches gaat verspreiden van derden. Aangezien dit Microsoft veel inzicht zal geven in de verspreiding en gebruik van software van derden zal het wel nooit zover komen. Alleen een geheel onafhankelijke niet-commerciele instelling zal partijen aan zich kunnen binden. Die instelling zal dan wel monitoring moeten verrichten, want dat willen de bedrijven graag, maar wel zo dat het veilig is. Dat staat in ieder geval op gespannen voet met de nuts-achtige functie van zo'n instelling.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha