Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-01-2009, 11:40 door Anoniem

Het lijkt er op dat deze mevrouw toch niet gehinderd wordt door kennis van de opensource beweging. Vooral het ene woord: 'debian' laat haar onkunde zien. Denkt zij nu echt dat het probleem met de ssl keys waar zij (niet) naar refereert aangepakt zou zijn als zoiets binnen de closed source omgeving gevonden zou worden door de ontwikkelaars? Denk het niet... qed. Denkt zij nu echt dat je op basis van de zogenaamde geavanceerde reverse engineering alle krochten van een OS kan zien? Dat kan de leverancier van het OS zelf niet eens. Alle specifieke combinaties? Alle specifieke fouten of semantische onjuistheden? Laat me niet lachen. Stop die mevrouw maar ver weg in haar Microsoft gesponsorde doosje. Opensource encryptie is echt wel beter dan het gesloten geblaat. EJ

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha