Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-01-2009, 15:22 door Anoniem

Hmmm, ik heb meer gedebugged dan jij denkt. Jij gaat uit van de crash, mijn stelling is dat je niet de volledige code kunt nalopen, met alle combinaties van factoren. Dat is bewijsbaar, tenminste voor een os als windows. Dat is namelijk niet een formeel bewijsbaar goed os. Zie o.a. Dijkstra cs. 1 Assembler is een stuk moeilijker leesbaar dan jij nu denkt. Ook een stuk moeilijker te interpreteren dan mevrouw roept. 2 Exploits vind je bij toeval in code waarvan je de broncode niet hebt. Juist die toevalligheidsfactor bewijst haar ongelijk. Denk jij nu echt dat je pak hem beet 250 MB (of groter) assembler nog kunt doorspitten? Dream on. Hoeveel OS'en heb jij geschreven? Ik ben betrokken geweest bij een real time OS. Dat was nog relatief klein, dat loopt vanuit ROM. Daar was echt debuggen en formeel bewijzen dat de algoritmes correct waren een regelrechte hel. Iemand die roept dat je dat bij hedendaagse os'en kunt heeft echt geen flauw idee van wat hij of zij roept. Gevonden bugs op impact ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha