Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-02-2009, 22:23 door Bitwiper

Dit zou wel eens een [url=http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/global/faq.html#a3]patentenstrijd kunnen worden, want Hitachi is al veel langer [url=http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/global/]bezig bezig met aderherkenning in vingers onder de noemer "VeinID". Zie ook Hitachi's EMEA site [url=http://www.hitachi-eu.com/veinid/]hierover en een voorbeeld van een [url=http://www.hitachi.com/New/cnews/071022b.html]toepassing (overigens uit 2007). Fujitsu is ook al geruime tijd met aderherkenning bezig maar zoekt het meer in de [url=http://www.fujitsu.com/global/about/rd/200506palm-vein.html]handpalm. Interessant wellicht is de vergelijking die Hitachi [url=http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/global/introduction/comparison.html]hier maakt tussen de verschillende technologiën (waarbij hun eigen technologie natuurlijk "het beste" is, maar desalniettemin interessant).

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha