Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-03-2009, 14:28 door Night

Hoort dit soort berichtgeving tussen de serieuze security topics? Wat moet je als specialist met dit soort "geloofsovertuigingen" over technische topics? Of klinkt dit meer als de uitspraken van een boxer voorafgaand aan de wedstrijd waarin zijn titel op het spel staat? Charlie Miller won de vorige keer de chalenge door een exploit in Safari. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. * dumpt bericht in GNOME Trash Can*

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha