Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-04-2009, 15:35 door meinonA

$ ls /dev/mem -la crw-r----- 1 root kmem 1, 1 2009-04-15 09:49 /dev/mem Ik heb echt geen schrijfrechten op /dev/mem, hoe kan ik daar dan iets in zetten???

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha