Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-04-2009, 17:58 door Anoniem

Het is geen pagefile, maar een device die via standaard API's toegang tot het geheugen van je systeem geeft. Overigens is pagefile een typische Windows (of VMS ;) term.. MeinonA heeft, mits root, wel degelijk schrijftoegang tot het device. Het is een rootkit, dus het hebben van root-rechten is vrij logisch..

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha