Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-04-2009, 13:27 door Anoniem

Peter R de Vries & onderzoeksjournalistiek Als Peter R de Vries onderzoek doet naar strafbare feiten binnen het kader van zijn journalistieke werkzaamheden verzamelt hij zoveel mogelijk informatie over een zaak. Daartoe bevraagt, verzamelt, verwerkt en kwalificeert Peter R de Vries persoonsgegevens uit openbare en gesloten bronnen. Persoonsgegevens geven direct of indirect, informatie over een persoon waardoor ze de sleutel zijn tot het hebben van een goede informatiepositie bij het doen aan opsporingsonderzoek, de bouwstenen vormen voor het doen aan waarheidsvinding en de hoeksteen zijn bij het in kaart brengen van bewijsmateriaal. In 2006 sprak Michel super PG Harm Brouwer bij de presentatie van het boek ‘Vrijheid van nieuwsgaring’ en vertelde voor Peter R de Vries persoonsgegevens uit gesloten bronnen te hebben verzameld. ” Dat de media om privé-gegevens uit gesloten bronnen vraagt voor het oplossen van strafzaken is een dilemma”, aldus Brouwer. Hoofdofficier Charles van der Voort ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha