Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-04-2009, 13:36 door Martijn Brinkers

Wat wel lastig is te definiëren wat je verstaat onder “op straat belanden”. Stel je verstuurt zonder extra beveiliging patiëntgegevens per email. Aangezien je niet weet wat er onderweg met je email gebeurt, wie kan het allemaal lezen?, zou je kunnen aannemen dat de email “op straat is beland”. Voor zover ik weet mag je medische gegevens niet zonder beveiliging mailen. Toch gebeurd dit in de praktijk. Sinds 1 oktober 2008 moet Nevada alle communicatie die gevoelige informatie bevat worden beveiligd (en binnenkort ook in Massachusetts) http://www.networkworld.com/newsletters/gwm/2008/100608msg2.html “if you operate a business in either state, you will have to encrypt certain types of sensitive information if you send it past your corporate firewall or else face legal consequences. “ Ze lijken er dus van uit te gaan dat als het niet beveiligd is dat het dan “op straat ligt”.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha