Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-06-2009, 17:05 door rob

Door Anoniem: Het bestuur van Nederland is in handen van kleuters die van toeten noch blazen weten over de onderwerpen waarover ze beslissen. Eenvoudige pr is voldoende om het gros te overtuigen in een drang naar het behalen van hun quota om op een bepaalde manier over te komen naar hun eigen partij en achterban. Het gaat bij de beslissende personen allang niet meer om de inhoud en het doel zelf. Spijker op z'n kop...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha