Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-07-2009, 11:40 door Anoniem

Anti-spam testen is een vak op zich. Behalve dat je toch in staat moet zijn SpamAssassin juist te configureren, is de perfecte spam filter test onuitvoerbaar. Een goede test zal moeten inhouden dat de spam direct arriveert op het te testen product, niet via een mail server of andere op het tcp verkeer ingrijpende filters. Het filter moet kunnen testen tijdens de connectie met de spam verzender. Testen met een spam corpus is een doodzonde. Spam is een real-time aangelegenheid en dat moet je niet testen met een corpus. Spam corpora worden vaak gebruikt door statistische (bv. Bayesiaanse) filters en om er nu maar van uit te gaan dat alle filters daarop gebaseerd zullen zijn, gaat te ver (het is wel een fout die vaker wordt gemaakt, vooral in wetenschappelijke kringen).

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha