Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-08-2009, 21:12 door Anoniem

Door spatieman: adobe reader: 120 MB, heeft eerst 20 seconden nodig om zich zelf te laden, daarna nog eens de tijd voor dE PDF te laden, Foxit reader: 4MB, Heeft minder 2 seconden nodig.. en praat minder vaak eng naar huis als adobe. A] Je kunt deze twee niet met elkaar vergelijken, omdat je met Adobe Reader meer kunt dan met Foxit Reader. Ik heb het dus niet over veilig of niet veilig !!! B] Als je zegd "praat minder vaak eng naar huis", ga dan eens eerst na welke data er wordt verstuurd. Dus moet je het woord "eng" eerst eens annaliseren, en met bewijzen komen, welke info het bedrijf verzameld. C] Je kunt in een firewall ook een regel maken dat software geen connectie mag maken naar buiten toe. Dus eerst de boel goed bestuderen, en dan pas antwoord geven in de toekomst, we kunnen allemaal wel wat gaan roepen, maar met verkeerde informatie schiet niemand wat op.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha