Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-11-2009, 20:37 door SirDice

Door owiknowi: Zo is Google Nederland nog via mail nog via de telefoon bereikbaar voor uitleg na het lezen van de bij een gmail-account behorende licentievoorwaarden. Deze laatsten lijken in ieder geval redelijk haaks te staan op de hier geldende wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wbp (zal de vraag voorleggen aan Arnoud Engelfriet). Waarom zou een Amerikaans bedrijf zich aan de Nederlandse wetgeving moeten houden?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha