Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-03-2010, 19:47 door Anoniem

"Wegens het inslikken van het apparaat is Necula aangeklaagd wegens het belemmeren van de rechtsgang." Vreemd, de rechtsgang is immers niet de taak van degene die verdacht wordt en tegen wie het onderzoek gericht is. Krijgt een inbreker die zijn vingerafdrukken met een zakdoek wegpoetst ook extra straf ? Op deze manier kan je mensen die gebruik maken van hun zwijgrecht ook veroordelen, immers belemmert dat eveneens de rechtsgang.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha