Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-03-2010, 08:54 door Anoniem

De geconstateerde problemen in Rotterdam hebben weinig met potloden te maken. Ronselen van volmachten, stemmenvwerving in het stembureau, dubbele stemkaarten, mensen die geholpen werden omdat ze niet konden lezen, of de nederlansdse taal niet kenden. "voordeel" van een stemcomputer is dat je vanuit de machine gezien niet fout kunt stemmen, de eerste knop telt. Wil niet zeggen dat dat was wat je wilde stemmen. Een keer per vier jaar papier tellen is een kleine moeite voor onze democratie. En behoorlijk transparant. Zoals de vorige reactie al zegt, iedereen kan het volgen, een stemkomputer die alleen zegt "machthebbers 70 stemmen, oppositie 30 zie logs " is dat niet.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha