Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-04-2010, 13:31 door [Account Verwijderd]

@cjkos Mijn intentie was eigenlijk er niet een van een staatsrechtelijke discussie over deze aspecten. Maar goed, hierop ingaande, een korte reactie: Door cjkos: Het probleem van deze minister is dat ze a) inmiddels demissionair is en deze wet of een AMvB nog niet heeft kunnen indienen Hangt ervan af of dit onderwerp controversieel verklaart is of niet. Meestal worden dit soort correcties gebundeld en in z'n geheel behandeld in de kamers. http://www.tweedekamer.nl/images/Lijst_van_controversiele_onderwerpen_11_maart_118-202959.pdf Door cjkos: b) dat deze wet niet in strijd mag zijn met de grondwet, waar de privacy wetgeving haar basis vindt. Geen enkele wet mag in strijd zijn met de grondwet. Mijn bedoeling was eigenlijk om nogeens de absurde situatie aan te stippen waarin Justitie A: glashard de wet overtreedt en/of B: steeds onbeschaamder de grenzen van de wet oprekt om veranderingen te forceren. Vanuit een pedagogisch/opvoedkundig oogpunt paradoxaal en daarmee uitermate schadelijk <-> vanuit ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha