Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-06-2011, 23:16 door Mysterio

Door Arnoud Engelfriet: @Anoniem 12:40: Als je de vraag verandert in "Mag je je zojuist gestolen fiets terugpakken uit de tuin van de dief" dan wordt deze ineens een stuk interessanter. Je krijgt dan namelijk het dilemma dat jij enerzijds nog steeds eigenaar bent (en dus mag revindiceren) en anderzijds nu voor eigen rechter speelt (want de rechter heeft niet gezegd dat hij werkelijk dief is). En toegegeven, ik heb wel eens pittiger vragen gehad maar zo zien jullie ook eens de andere kant van mijn inbox ;)In deze fiets casus lopen strafrecht en civielrecht door elkaar heen. Art. 310 WvSr verbiedt mensen "enig goed weg te nemen dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort met het oogmerk zich wederrechterlijk toe te eigenen." Nu wordt de dief die de fiets weg heeft genomen niet zomaar eigenaar van deze fiets, maar hij is wel bezitter (Art. 3:107 lid 1) Het probleem in deze is dat de wetgever de bezitter beschermt, al dan niet te goeder trouw (Art. 3:119 lid 1 BW). Dit klinkt onlogisch, maar is ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha