Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-06-2011, 15:35 door Anoniem

aanvulling op: Je mag andermans problemen gaan oplossen als daar een goede reden voor is en die persoon dat niet zelf kan doen. Ik kan alleen niet bedenken hoe terughacken van een PC hieronder valt. het bredolab voorbeeld laat zien dat de politie en cs. geen moeite heeft gedaan om samen te werken met de betrokken ISP' s waar de besmette computers onder vallen. In plaats daarvan is er op eigen houtje gehandeld. Zo bleek uit een lezing van een betrokkene zelf tijdens het Govcerty Symposium, in november 2010. Terughacken (hier: door de politie en cs. ) is niet ' rechtmatig' en niet nodig: voor het oplossen van de oorzaak en beperken van vervolgschade voorzien de bestaande cert/abusehandling-processen van de ISP. Zij zijn de schakel wat betreft onderhouden van het klantcontact en zijn verantwoordelijk om de veroorzaker tijdig erop aan te spreken en om gepaste actie te ondernemen om herhaling te voorkomen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha