Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-12-2011, 10:48 door Anoniem

Door Redactie: Cyberspionage en cybercrime zijn de grootste digitale dreigingen waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd, zo staat in het eerste cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer stuurde. Het CSBN vloeit voort uit de Nationale Cyber Security Strategie die eerder dit jaar door het kabinet is vastgesteld. De Cyber Security Raad onderschrijft het geschetste beeld. Volgens het rapport zijn de aanvallen gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van economische of politieke waarde, of op direct geldelijk gewin. Volgens de opstellers van het rapport is er sprake van een breed scala aan groepen die om uiteenlopende motieven Nederland via het internet aanvallen. "De grootste potentiële cyberdreigingen gaan uit van statelijke actoren en van criminelen", aldus het CSBN. Criminelen zou het merendeel van alle cyberincidenten veroorzaken, waardoor deze het meest tastbaar zijn voor de samenleving. "Statelijke actoren kunnen echter ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha