Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-08-2012, 16:52 door Anoniem

obv gzv (gezond boeren verstand): maak ook duidelijke afspraken over: - wanneer de code gereed is (op basis van produkt? gespendeerde tijd? duidelijke requirements? combi van voorgaande?) - is een twee of volgende release (aantal bugs zijn verholpen) onderdeel van de prijs? of kost extra? - wie eigenaar van de code is, tijdens produktie en na oplevering - indien extern bedrijf (die de code ontwikkelt) failliet gaat, waar is de broncode dan opgeslagen/beschikbaar? - indien extern bedrijf getroffen wordt door calamiteit (oorzaak kan zijn van fout eigen medewerker t/m natuurramp): wie ontwikkelt dan de code voor jullie? is code op alternatieve locatie (backup?) beschikbaar?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha