Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-10-2012, 17:45 door Anoniem

Weet je; het feit dat zo'n jochie niet goed anoniem was tijdens het uitvoeren van 'acties' (alleen getwitter, begrijp ik?) kent twee mogelijke oorzaken; 1. bewust, in het kader instigneren van broodnodige jurisprudentie (mogelijkerwijs verband houdend met zijn minderjarige status) 2. onbewust, in het kader onvoldoende technologisch onderlegd zijn hierin de mogelijkheden te kennen/benutten. Security Scene Team heeft gelijk, en zelfs om te schreeuwen. De overheid is als representatie van gemeenschappelijk belang (via o.a. politiek) de wetgevende macht en hierdoor verantwoordelijk voor niet slechts uitvoer alsook informeren van haar grondslag, de controlerende burger. Hierin is zij al gefaald (het informeren), getuige de veelheid aan tegenstrijdige en incorrecte stellingen. Getuige het ombuigen van zeer wel doordachte en onderlegde kernwaarden in onze constitutie (uitvoer/acties), zie protestrecht, zie recht tot vastleggen binnen publiek of eigen domein, zie vrijheid van meningsuiting, godsdienst, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha