Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-10-2012, 18:34 door Anoniem

Uit de voorwaarden: "De software wordt geleverd op een "AS IS"-basis, zonder enige vorm van garantie. IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TEVREDENHEID EN VERKOOPBAARHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING. U STEMT ERMEE IN EN ERKENT DAT TRUSTEER AFSTAND DOET VAN ENIGE EN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT NAVOLGING VAN DE DISABILITY DISCRIMINATION ACT UIT 1995 OF ENIGE SOORTGELIJKE WET. IN SOMMIGE JURISDICTIES WORDEN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE NIET TOEGESTAAN, EN DEZE AFWIJZING KAN NIET VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN EN U KUNT ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN DIE AFHANKELIJK ZIJN VAN HET RECHTSGEBIED. Het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van de software wordt door u gedragen. Deze afwijzing van garantie vormt een essentieel onderdeel van deze licentieovereenkomst." Alleen al dit was voor mij voldoende om dit produkt van Trusteer niet te installeren. Of heb ik iets niet begrepen? Ik krijg de indruk dat het een stapje is in de richting van het afschuiven van alle ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha