Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-11-2012, 10:27 door Anoniem

Alleen de officier van justitie kan het bevel geven, na schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris, bij een dringend opsporingsbelang. Bijvoorbeeld als slachtoffers in gevaarlijke of mensonterende omstandigheden verkeren en het dringend noodzakelijk is dat aan het strafbaar handelen direct een einde komt. En hoe is dit van toepassing wanneer iemand "enkel" verdacht wordt van bezit van kinderporno?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha