Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-12-2012, 23:04 door choi

Als je op grc.com scant hou er rekening mee dat er alleen op de eerste 1024 poorten gescand wordt (er bestaan meer dan 60.000 poorten). Voor meer dan een basale scan zou ik grc.com (en eventueel pcflank.com die meer mogelijkheden biedt) zelf niet gebruiken En nog wat: Elders op het forum wordt Steve Gibson (van grc.com) een charlatan genoemd, Ik ben die mening niet toegedaan maar ik heb hem op een ander forum wel een alarmist genoemd Dit laatste komt tot uiting in de door grc.com gebruikte terminologie die inmiddels gemeengoed is geworden (tot grote ergernis van netwerkspecialisten). Steve Gibson is namelijk de persoon die de term 'Stealth' in relatie tot netwerk security in de wereld heeft geholpen (of in ieder geval heeft gepopulariseerd). De portscan op grc.com geeft al heel gauw een in grote rode letters geschreven FAIL raportcijfer als maar een (van de 1024) poorten een 'closed' i.p.v 'stealth' melding geeft (bijv. omdat vele routers in de default configuratie wan- side pings doorlaten). Een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha