Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-12-2012, 15:03 door Ignitem

Door Hugo: Wat een onzin. Het was gewoon een volgnummer. Daar is weinig aan te raden. Kwestie van huidig nummer + 1, wat zelfs een kind op de basisschool kan. Het 'verboden terrein' blijkt dus niet uit de URL, maar slechts uit de inhoud. Maar als je die ziet, dan heeft de beheerder al gefaald. Lid 1 Artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht stelt dat:"Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan." Hoewel je kunt betwisten of er sprake is van het doorbreken van een beveiliging heeft de betreffende persoon zowel opzettelijk als wederrechtelijk zich toegang verschaft tot het document. Daaruit kun je concluderen dat verdachte in beginsel schuldig is.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha