Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-12-2012, 14:05 door Anoniem

De betreffende website, en de URL voldoen aan de eisen van de webrichtlijnen voor Overheid (zie ook de pagina over toegankelijkheid). In het bijzonder voldoet de URL aan eise R-pd.4.6 ten aanzien van "vriendelijke" URL's: "Vriendelijke URL's dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid van websites. Ze zijn gemakkelijk te onthouden en in te typen, en de bezoeker kan op basis van de URL beredeneren hoe de informatiestructuur van de website is opgebouwd." De Engelstalige referentie (requirement) onderstreept dit nog eens extra: "URLs that are ‘hackable’ to allow users to move to higher levels of information architecture by hacking off the end of the URL”. Daarmee is in dit geval per definitie uitgesloten dat deze vorm van URL aanpassen valt onder het begrip binnendringen. Los van dit voorval lijkt me dat er voor binnendringen sprake moet zijn van het toegang verschaffen tot iets wat niet publiek is. Een webpagina op Internet lijkt me publiek. Er is voorts geen sprake van het verwerven van een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha