Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-04-2013, 11:58 door john west

Ik stuur u een kopie, van dit gesprek als u tekent, dan halen we u uit het register: Onze klant, heeft de fax ontvangen en ondertekend, Pure misleiding,zo'n overeenkomst is niet geldig,dus niet bindend ondanks de handtekening ,als dit exact de woorden en tekst zwart op wit zijn. Als er iets stond over verlenging in de kopie van het gesprek,dan wordt dit een probleem,dan kan je beter betalen. In twijfel gevallen nooit ondertekenen,of de eigen voorwaarden vermelden. Hun voorwaarden: Er is sprake van een overeenkomst indien de opdrachtgever schriftelijk, per e-mail, per fax, al of niet door gebruikmaking van een daartoe bestemde opdrachtbevestiging , dan wel door BRN opgenomen telefonische bevestiging, heeft aangegeven tot plaatsing/vermelding te willen overgaan, dan wel deze te handhaven

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha