Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-05-2013, 10:38 door Anoniem

@Duck-man: Bij grotere projecten is volledig herschrijven enorm tijdsintensief en je loopt een gerede kans om precies dezelfde fouten die je voorheen met veel pijn en moeite uit je programma gehaald hebt opnieuw te introduceren. Als je je programma modulair geschreven hebt is het vaak een betere optie om je op individuele modules te richten, het is vrij eenvoudig te achterhalen welke modules onnodig complex en groot geworden zijn en de ontwerpspecificaties van individuele modules zijn veelal stukken gedetailleerder dan die van het programma als geheel. Als ik een boek koop waar ontzettend veel taalfouten in staan dan mag het wel om een goed verhaal gaan (een goed softwareontwerp), maar ik begin dan toch te twijfelen aan de aandacht die aan de productie van het boek besteed is (een slordige implementatie van een goed ontwerp).

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha