Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-05-2013, 14:50 door Arnoud Engelfriet

Hoezo kan de werkgever dat niet? Er zijn diverse branches waar de werkgever er vanuit gaat dat de werknemers zelf hun gereedschap meebrengen. Ik heb in de restaurantbranche gezien dat koks zelf hun messen meebrengen. In de bouw (en niet alleen met zzpers) brengen diverse bouwvakkers hun eigen (hand)gereedschap mee. Zaagmachines e.d. worden nog door het bedrijf geleverd. Ze mogen er vanuit gaan en ze mogen het tolereren dat werknemers gereedschap meebrengen maar formeel staat een werkgever in zijn recht als hij zegt "die privéspullen mag je niet gebruiken". Hij bepaalt namelijk hoe het werk wordt uitgevoerd én hij is aansprakelijk als de werknemer schade lijdt door kwalitatief slecht gereedschap. De wet (art. 7:658 leden 1 en 2 BW): 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha