Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-05-2013, 12:59 door Anoniem

Dit is zeker een verbetering, maar nieuwswaardig? De meeste ziekenhuizen die (grotendeels) digitaal werken hebben al een dergelijke oplossing. Deel 1 Door Anoniem: Gevaarlijke ontwikkeling dat EPD, blijk zo maar weer... Als digitaal vastligt dat iemand wel of niet gereanimeerd moet worden... Als door een van de lekken in het EPD (een digitaal systeem is nooit waterdicht) iemand ongemerkt een parameter kan wijzigen kan dit het EPD tot het ultieme digitale moordwapen maken. In hoeverre zit hier een verschil met de oude situatie? Iemand kan ook ongemerkt een vel in de status stoppen. Dat ging waarschijnlijk ook sneller dan een databse hacken. Deel 2 Door Anoniem: Dan is de oude situatie toch wel even beter en duidelijker; is er een ondertekend formulier aanwezig, niet reanimeren, anders altijd reanimeren. Nu zou je als arts eigenlijk voordat je met reanimeren begint systeembeheer moeten vragen of er geen storingen of onderhoud zijn waardoor database velden niet zouden kunnen kloppen en of ze. Stel een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha