Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-05-2013, 10:48 door 0101

Het probleem is niet aanwezig in de 2.4.x versie van Apache. Het probleem bestaat in de mod_rewrite module, waarmee URL's kunnen worden herschreven. Afgaande op de patch kan de bug alleen misbruikt worden als het loggen van herschreven URL's is ingeschakeld, wat normaal gesproken niet het geval is omdat het een te zware belasting vormt voor productieomgevingen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha